Zaterdag 28 november om 16.00 uur: Nicolaasvespers met de Schola Laudunensis

Zaterdag 28 november zal in de Lodewijkkerk te Leiden vanaf 16.00 uur de traditionele Nicolaasvespers worden gebeden door de Broederschap m.m.v. de Schola Laudunensis en diaken G.J. Clavel. Lees de gebeden hier.

zAT 28 NOV
16:00 UUR
lODEWIJKKERK 
STEENSCHUUR 19, lEIDEN
Welkom bij het Nicolaas Broederschap

Wij zijn een Leidse katholieke broederschap met een oorsprong in de 14e eeuw

Sinds 1394

Het broederschap was verbonden aan de Leidse Pieterskerk. De statuten van het broederschap zijn in 1394 door hertog Albrecht van Beieren goedgekeurd. 

Traditioneel Katholiek

Wair om wy hebben geordineert om oflaet van onzen zonden te vercrigen ende in ghedenckenisse onser zielen ende in allen onsen werken Goods dienst te vermeerren ende te sterken.

Broederschap 21ste eeuw

Mannen uit Leiden hebben de tradities van het broederschap weer op zich genomen en bouwen deze uit in de 21ste eeuw.

Onze thuisbasis, de Heilige Lodewijkkerk te Leiden

Een kerk met middeleeuwse charme

De Heilige Lodewijkkerk is de enige kerk uit de parochie die nog uit de middeleeuwen stamt. Tevens is het de enige kerk in Leiden die, zij het met een onderbreking, nog steeds voor de katholieke eredienst in gebruik is. Daar zit een rijke geschiedenis achter. In het jaar 1477 werd op deze plaats een kapel gesticht ten behoeve van het St Jacobsgasthuis. Dit gasthuis diende als uitgangspunt voor diegenen die - al of niet met zeer vrome bedoelingen - ter bedevaart trokken naar het bekende in Noord-Spanje gelegen Santiago de Compostela. De kapel was dan ook gewijd aan de apostel Sint Jacobus die, volgens de overlevering, met de Romeinse schepen mee al evangeliserend in Noord-Spanje terecht was gekomen.

Meer lezen

Maar waarom draagt die kerk dan nu de naam van St. Lodewijk, een heilige koning uit de 13e eeuw? Dat zit zo. Toen het de stad Leiden in de 16e eeuw slechter ging en het met die bedevaarten naar Spanje al helemaal niet meer lukte, werden kerk en gasthuis in 1547 verkocht aan het Armbestuur van de nabijgelegen Pieterskerk die de handel twintig jaar later overdeed aan het stadsbestuur. De stad bestemde de kapel vervolgens tot graanpakhuis. Vanaf de Waag werden na het bekende beleg van Leiden in 1574 dan ook haring en wittebrood uitgedeeld aan de hongerende burgers. Toen het weer goed ging met de stad kreeg het gebouw een torentje (in 1594 om precies te zijn) en ook een klokkenspel

Meer lezen